Grāmatvedis

Profesionālās tālākizglītības programma.

Pašlaik darba tirgū grāmatveža profesija ir pieprasīta un tai ir ļoti daudz perspektīvu.

Ja precizitāte un kārtīgums ir jūsu rakstura iezīmes, tad jums ir iespēja apgūt grāmatveža programmu mūsu mācību centrā.

Programmas apraksts:

Programma sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas grāmatveža darbā, lai pārvaldītu, kontrolētu un uzskaitītu uzņēmuma reģistrā reģistrēta uzņēmuma saimniecisko darbību, veicot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Programmas kods: 30T 344 02 1
Kvalifikācijas līmenis Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0022
Stundu skaits: 960 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuriem ir vidējā izglītība un kuri vēlas iegūt grāmatveža specialitāti un apgūt grāmatvedības uzskaiti, sākot no teorētiskajiem pamatiem līdz zināšanu praktiskam pielietojumam.
Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Vadības grāmatvedība. Komercdarbības pamati. Finanses, finanšu analīze. Nodokļu sistēma. Audits un iekšējā kontrole. Uzņēmuma darba organizācija. Dokumentu pārvaldība. Saskarsme un profesionālā ētika. Tiesību pamati. Lietišķā svešvaloda (angļu). Lietišķā svešvaloda (krievu). Informācijas tehnoloģijas. Datorizētā grāmatvedība, balstīta uz GrinS  programmu kompleksa pamata.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), apmācību ilgums – 6 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 16-24 mēneši

Izglītības dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Ko jūs iemācīsieties apmācību procesā?

 • Populārās programmas GrinS lietošanas prasmes
 • Zināšanas finanšu uzskaites jomā
 • Zināšanas par Latvijas Republikas nodokļu veidiem un nodokļu likumdošanu
 • Budžeta izveides pamatu izpratni
 • Prasmes ātri un pareizi veikt nepieciešamos aprēķinus
 • Prasmes pareizi strādāt ar dokumentāciju
 • Prasmes pareizi pārvaldīt uzņēmuma finanšu pārskatus
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa izvērtēšanas iemaņas
 • Gaidāmo uzņēmuma izdevumu un ienākumu prognozēšanas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pēc mācību programmas apguves jūs saņemsiet profesionālās kvalifikācijas apliecību. Jums pavērsies jaunas iespējas. Ar šo profesiju Jūs ilgu laiku būsiet konkurētspējīgs darba tirgū.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

 • 65429699
 • 27046097

Nāciet pie mums: