Grāmatvedis

Profesionālās tālākizglītības programmas

Programma sniedz zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas grāmatveža darbam saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes veikšanai uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas kods: 30T 344 02 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0022
Stundu skaits: 960 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Finansu grāmatvedība. Vadības grāmatvedība. Ekonomikas pamati. Komercdarbības pamati. Tirgzinības. Finanses, finansu analīze. Nodokļu sistēma. Audits un iekšējā kontrole. Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Dokumentu pārvaldība (integrētas mācību tēmas – valsts valodas stilistika un valodas lietošana lietišķajos rakstos). Saskarsme un profesionālā ētika. Tiesību pamati. Lietišķā svešvaloda (angļu valoda). Informācijas tehnoloģijas. Datorizēta grāmatvedība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 6 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 16-24 mēn.

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: